Tomas Furmark

Blyghetens personkemi: Serotonin-dopamin interaktioner vid social ångest

Svår blyghet, eller social fobi, är ett betydande folkhälsoproblem. Social ångest och undvikande beteende har kunnat knytas till en förhöjd aktivitet i hjärnans rädslonätverk och serotonindysfunktion men också till avvikande aktiveringsmönster i hjärnans belöningsnätverk vilket styrs av dopaminerg neurotransmission. Att förstå samspelet mellan serotonin- och dopaminsyntes är viktigt för att kunna förklara ångestproblem. Med fokus på serotonin-dopamininteraktioner syftar detta projekt till att undersöka biomarkörer för social ångest där blyga personer med social fobi jämförs mot friska kontrollpersoner. Totalt 48 deltagare, varav 24 kontroller, kommer att rekryteras. Alla deltagare undersöks med positronemissionstomografi och spårämnena [11C]5-HTP samt [11C]L-dopa för bestämning av serotonin- och dopaminsyntes. Dessutom kommer deltagarna att skannas med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) under experimentella paradigm som aktiverar hjärnans rädslo- och belöningsnätverk. Analyser av grå och vit substans (strukturell integritet), genpolymorfismer, samt telomerasaktivitet och telomerlängd i leukocyter kommer också att genomföras. Möjligheten att korrekt kunna identifiera social ångest på basis av hjärndata kommer slutligen testas genom s.k. maskininlärning. Projektet använder sig således av moderna hjärnavbildningstekniker och nya analytiska metoder för att besvara viktiga men olösta frågor om orsakerna till blyghet och social ångest.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P17-0639:1
Summa
SEK 5 049 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2017