Markus Heide

USA-mexikanska gränsen som ifrågasatt utrymme: Film och populärkultur, 1990 till nutid

My apologies: I will provide a better translation shortly:
Under 1990-talet, gränsregioner i USA och Mexiko blev ett utmärkt område referenspunkt i litterära och kulturella studier som undersökte teman som global migration, globalisering, flera identiteter och olika former av kulturella "blandning". Gloria Anzaldúas Borderlands/La Frontera, till exempel, riktar uppmärksamheten på de långtgående effekter gränsen har haft på befolkningen i regionen, inte bara i termer av en nationsgräns utan också som en symbolisk plats som betyder i termer av kön och könsskillnader samt ras, etniska och kulturella skillnader. På senare tid har dock studiet av USA-Mexiko gränsregionen skiftat fokus från frågor om kulturell blandning mot frågor om säkerhet, våld och nationalism. Denna förskjutning av vetenskapliga intresse har orsakats av post-9/11 försök "att skydda nationen". Anti-invandring känslor har medfört ett förnyat akademiskt intresse för gränsen. Jag syftar till att utforska den kulturproduktion eftersom den nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) trädde i kraft 1994. Forskningen kommer ställs mot varandra olika positioner uttryckt symboliskt i film och populärkultur, och kommer att beskriva mönster av politisk polarisering i regionen. Även under 1990-talet kulturblandning och utbyte präglas mycket konstnärligt arbete på gräns, är min hypotes att senare tid övervakning och avskärmnings har successivt blivit mer kraftfulla mönster av representation och teman.
Slutredovisning
Under min forskningsvistelse som gästforskare vid Center for Iberian and Latin American Studies (CILAS) vid University of California San Diego (UCSD) koncentrerade jag mig på följande frågor
(1) biblioteksforskning
(2) utbyten med experter vid UCSD och andra institutioner i regionen.
(3) fältarbete längs gränsen mellan USA och Mexiko, särskilt i Kalifornien, Arizona och Brownsville (TX).
Biblioteket vid UCSD har ett särskilt arkiv över konst från gränsen. Jag hittade värdefullt material som jag använder i min monografi om gränsestetik. Jag intervjuade konstnärer och forskare vid UCSD och på andra platser i regionen. Jag publicerade en intervju med performancekonstnären Ricardo Dominguez (UCSD) och använde materialet i ytterligare publikationer och föreläsningar. Mitt fältarbete längs gränsen var oerhört produktivt. Materialet kommer att analyseras i min monografi. Jag presenterade mina resultat vid konferenser och inbjudna föredrag (t.ex. keynote, Karlstads universitet). Mitt arbete i biblioteket var också oerhört nyttigt för att färdigställa mina kapitel om gränsdiskursen under 1700-talet och början av 1800-talet och kapitlen om resor till Mexiko och Latinamerika (monografi som för närvarande håller på att granskas).
Under min forskningsvistelse vid University of Texas Rio Grande Valley höll jag ett föredrag om "Borders: Jämförande perspektiv, Tyskland, USA, Mexiko". Vid University of Texas var särskilt forskningen vid Border Archive mycket värdefull. Jag hade ett fruktbart utbyte med specialister vid avdelningen för kulturantropologi och filosofi.
Efter min återkomst organiserade jag en internationell konferens vid Uppsala universitet (januari 2020) där jag presenterade min forskning:
Internationell konferens: Migration and Contemporary Border Regimes: Sovereignty, Surveillance, Survival. Uppsala University, January 23-24, 2020
Efter min återkomst från UCSD bidrog jag till flera konferenser och föreläste om min forskning i Sverige och utomlands:
“Visibility and Invisibility in US-Mexico Border Art: Guillermo Galindo and Alejandro González Iñárritu.” B/Ordering Cultures, International Conference, Viadrina University Frankfurt/Oder, October 7-10, 2020
“Border Aesthetics: Sovereignty, Surveillance, and Survival at the US-Mexico Divide”, keynote lecture, international conference The Uses of Aesthetics, Karlstad University, September 12-14, 2019.
“Contemporary Art in the U.S.-Mexican Borderlands.” University of Tübingen, January 2019.
“Border Art.” Conference of the Swedish Association of American Studies, University of Stockholm, September 2018
“Border and Spaces of Privilege.” Border Studies Group, University of Stockholm.
“The Presidential Election 2018 in Mexico: Cultural Dimensions,” Institute for Latin American Studies, University of Stockholm.
“Minor Mobility: Child Migration and the US-Mexico Divide,” University of Potsdam (Germany), July 2018
“Mobility Welcome?: Art and Recreation Zones at the US-Mexico Border.” Workshop: Minor Mobilities in American Literature and Culture. University of Vienna. July 2018.
“Borders: Comparative Perspectives, Germany, USA, Mexico.” University of Texas Rio Grande Valley. January 2018.
Följande publikationer är baserade på forskning som jag gjorde under mitt RJ sabbatical:
Heide, Markus. “Learning from Las Vegas”: Border Aesthetics, Disturbance, and Electronic Disobedience. An Interview with Performance Artist Ricardo Dominguez, Journal of Borderlands Studies, Routledge DOI: 10.1080/08865655.2018.1490197 . 2018.
Heide, Markus. “The Poetry of Tino Villanueva: Texas, the Chicano Movement, Memory and Ekphrasis.” Comparative American Studies: An International Journal 15 (2017): 91-98.
Heide, Markus. “The Idea of the Western Hemisphere: Imperial Knowledge Production on the Americas in Travel Writing of the Early Nineteenth Century.” Cultural Mobility and Knowledge Formation in the Americas. Eds. Volker Depkat and Britta Waldschmidt-Nelson. Heidelberg: Winter, 2019. 31-50.
Heide, Markus. “Populism and the Politics of the Media Spectacle in the US: The Imagery of the US-Mexico Border”. Populism, Democracy, and the Humanities. Interdisciplinary Explorations and Critical Inquiries. Eds. Iulian Cananau and Peder Thalén. Lanham: Rowman & Littlefield. Under review.
Heide, Markus. “Tino Villanueva“. Latino Literature: An Encyclopedia for Students. Eds. Christina Soto van der Plas and Lacie Rae Buckwalter Cunningham. Santa Barbara: ABC Clio. Forthcoming 2022.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
SAB17-1062:1
Summa
SEK 650 503,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Kulturstudier
År
2017