Christian Horn

Hällristningar i tre dimensioner-dokumentation, forskning och förmedling

Det aktuella infrastrukturprojektet syftar till att etablera ett samarbete mellan arkeologi, datavetenskap och digital humaniora med målet att utveckla ett effektivt verktyg baserat på 3D data för att analysera hällristningar på ett genomgripande sätt. Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) kommer att skapa en interdisciplinär plattform för datadriven analys av hällristningar tillsammans med Centrum för Digital Humaniora vid GU samt med institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Denna tvärvetenskapliga plattform kommer att använda metoder från fält som Computer Vision och Machine Learning för bildigenkänning, objektdetektering och segmentering. Detta ger inte bara den bästa möjliga visualiseringen av hällristningar, men så småningom kommer också maskininlärningsalgoritmen att kunna känna igen bilder, till exempel båtar från olika perioder. Projektet syftar till att integrera den tvärvetenskapliga plattformen i SHFA: s forskningsinfrastruktur och använda sig av datavisualisering i en mobilapp som kommer att utvecklas under projektettiden. Genom att integrera 3D-data, modern datadriven visualisering och analys förstärker det föreslagna projektet SHFA: s infrastruktur beträffande de tre dimensionerna av hällristningsstudier: dokumentation, forskning och förmedling
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
IN18-0557:1
Summa
SEK 5 480 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Arkeologi
År
2018