Amber Beckley

Psykosociala och miljömässiga barndomsprediktorer för brottslighet och brottsofferskap genom livet

Nordisk brottsforskning är globalt inflytelserik tack vare god tillgång till omfattande registerdata. Registerdata saknar dock psykosociala och miljömässiga barndomsprediktorer för brottslighet genom livet. Det föreslagna projektet råder bot på denna begränsning genom en analys av Stockholm Life-Course Project (SLCP), en longitudinell studie av brottslighet som även inkluderar intervjuer från barndomen. Tidigare banbrytande studier av brottsutvecklingen genom livet har likheter med SLCP; detta projekt går dock ett steg längre, genom att analysera både brottslighet och brottsofferskap genom livet. Fyra studier ingår i projektet. Studie 1 ämnar analysera hur brottslighet och brottsofferskap sammanhänger genom livet, samt påvisa i vilken utsträckning information om barndomsmiljön kan användas för att förutsäga och urskilja offer och/eller förövare. En design för diskordanta syskon används. Studie 2 ämnar påvisa huruvida det är ett viktigt fåtal ("vital few") som står för majoriteten av brottslighet och/eller brottofferskap, och huruvida barndomsfaktorer kan användas för att urskilja detta fåtal. Studie 3 ämnar fastslå inverkan av låg självkontroll på brottslighet och brottsofferskap genom livet. Studien inkluderar en analys av deltagarnas barn. Studie 4 ämnar fastslå betydelsen av föräldraövervakning för brottslighet och brottsofferskap genom livet. I syfte att analysera konkordans mellan brottslighet och brottsofferskap inom familjen jämförs deltagarna med sina syskon.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P18-0639:1
Summa
SEK 2 875 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2018