Lars Lundgren

Satellitstationer och datacenter: nätverksbyggnader som transnationella infrastrukturer och logistiska medier

Satelliter som svävar i rymden är avlägsna och osynliga, men deras signaler ger löfte om att kunna ta del av händelser i det närmaste var som helst på jorden. Datacenter är även dom oftast dolda, men knyter samman trafiken i det globala digitala nätverket. Den globala distributionen av audiovisuellt innehåll, och signalernas omedelbarhet, understryker nätverkens flyktiga karaktär. Samtidigt är såväl satellitnätverk som internet fast förankrade i specifika platser genom sina satellitstationer och datacenter. Det föreliggande projektet tar fasta på denna nätverkens lokalitet. Syftet med projektet är att analysera och jämföra satellitstationer och datacenter som noder i transnationella medieinfrastrukturer. Projektet önskar därigenom söka förstå hur maktformer och geopolitiska förutsättningar (re)produceras genom de transnationella nätverkens materiella infrastrukturer. Projektet studerar satellitstationer och datacenter på flera olika platser och källmaterialet hämtas från arkiv, intervjuer och fältarbete. Forskningen kring både satellitnätverk och Internet har de senaste åren präglats av ett intresse för s.k. kritiska studier av infrastruktur, men har också det gemensamt att det saknas forskning kring deras hem, de byggnader som länkar samman nätverkens signaltrafik. Det föreslagna projektet önskar fylla detta tomrum genom att studera satellitstationer och datacenter som en avgörande del av nätverkens infrastrukturer.
Anslagsförvaltare
Södertörns högskola
Diarienummer
P18-0654:1
Summa
SEK 3 770 300,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Medievetenskap
År
2018