Maria Sjöberg

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2.0

Det är väl känt att kvinnor, nu som då, varit aktiva för att driva på samhällsförändringar. Trots detta är kvinnors betydelse marginaliserad i historieskrivningen. Genom SWO 1.0, finansierat av RJ och numera etablerat som Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) förändras förutsättningarna för en mera rättvisande historieskrivning. I lexikonet och databasen samlas biografier och biografisk information om 1 000 kvinnor av betydelse för samhällsutvecklingen. Den nya databasen, som publiceras på svenska och engelska, tillåter sökningar och analyser som skapar ny förståelse för de komplexa krafter som gjort Sverige till ett av världens mest jämlika länder. Syftet med projektet SWO 2.0 är flerfaldigt. Vi ansöker om medel för att dels biografera ytterligare 1 000 kvinnor, dels för kompletteringar av biografiska data samt teknisk utveckling av databasen. I det sistnämnda ingår förbättrade sökmöjligheter som tillåter statistiska analyser samt utökade möjligheter att kombinera och visualisera data, bland annat i kartor och sociogram. Dessutom ansöks om medel för att utveckla en mobilapplikation samt dynamisk länkning till Språkbankens stadigt växande korpus av litteratur, nyhetsmagasin, pamfletter etc. Genom länkning till denna resurs innebär en sökning i SKBL att utöver sökt kvinna synliggörs de texter där hon omnämns eller själv författat. Allt detta kommer att främja såväl forskning i SKBL som lexikonets bredare läsekrets.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
IN18-0448:1
Summa
SEK 7 495 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Historia
År
2018