Janina Neufeld

Synestesti och autism - en tvillingstudie om överlappande neurala mekanismer och deras orsaker

För personer med synestesi leder vissa stimuli som ljud, skrivna bokstäver eller smaker till ytterligare sensoriska upplevelser som färg, struktur eller form. Mekanismerna som orsakar synestesi är okända, men synesteter har en förändrad hjärnkonnektivitet. Synestesi i sig är inte patologiskt, men är mer vanligt förekommande hos personer med autismspektrumtillstånd (AST). AST kännetecknas av svårigheter med socialt interaktion. Ofta har personer med AST också en ovanlig känslighet för vissa sinnesintryck, och en förstärkt uppmärksamhet på detaljer. Samma perceptuella och sensoriska avvikelser är vanliga vid synestesi. Däremot har synesteter sällan svårigheter med social interaktion. Förekomsten av båda dessa två neurologiska tillstånd kan ytterligare associeras med speciella talanger (savant-färdigheter) som observeras hos en del personer med AST. Vi kommer att undersöka sambandet mellan AST och synestesi hos tvillingar med hjärnavbildningsmetoder. På så sätt kan vi undersöka likheter och skillnader i hjärnkonnektivitet och sensorisk bearbetning mellan tillstånden, och hur dessa bestäms av genetik och miljöfaktorer. Vi kommer även att undersöka de neurala orsakerna till ökat detaljfokus i båda tillstånden. Resultaten kommer att ge avgörande insikter i utvecklings- och neurala mekanismer av både synestesi och AST, och en viktig inblick i mekanismerna bakom ökat detaljfokus och hur synestesi och sensorisk bearbetning bidrar till savant-färdigheter hos vissa personer med AST.
Anslagsförvaltare
Karolinska Institutet
Diarienummer
P18-0817:1
Summa
SEK 3 776 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Neurovetenskaper
År
2018