Cecilia Schwartz

Ett eget Rom. Kvinnliga kulturförmedlare och deras internationella nätverk i 1900-talets Italien

Rom var under 1900-talet en tillflyktsort för många intellektuella kvinnor som kom att bli viktiga förmedlare av italiensk och svensk kultur. Deras omfattande kulturgärningar har dock fallit i glömska, inte bara hos en bredare allmänhet utan även hos specialister inom litteraturhistoria, kulturförmedling och kvinnohistoria. Projektet syftar till att lyfta fram tre av dessa bortglömda kulturförmedlare – Ellen Lundberg-Nyblom, Gunhild Bergh och Martha Larsson – genom att rekonstruera deras liv och karriärer, kartlägga deras internationella nätverk samt analysera hur deras gärningar bidrog till att intensifiera förmedlingen av svensk kultur i Italien och italiensk kultur i Sverige under en stor del av 1900-talet. Eftersom kulturförmedlaren definieras som en person som utför många olika aktiviteter på det kulturella fältet, ofta bakom kulisserna, anses deras insatser särskilt svåra att rekonstruera. Jag har hittills kartlagt ovannämnda kulturförmedlare med hjälp av svenska källor (arkiv, tidnings- och tidskriftsartiklar samt litteratur), vilket resulterat i flera vetenskapliga publikationer. Syftet med en gästforskarvistelse i Rom är att komplettera materialet med italienska källor och därmed kunna färdigställa ett påbörjat bokprojekt. I Rom finns de arkiv, bibliotek och forskningskontakter som är nödvändiga för att fullt ut kunna rekonstruera dessa okända kulturförmedlares insatser och därmed bidra till att belysa en del av det litterära fältet som länge legat i skugga.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
MHI19-1435:1
Summa
SEK 390 343,00
Stödform
Gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten
Ämne
Litteraturstudier
År
2019