Cristian Ducoing

Genuine savings. Mot ett alternativ till BNP

Projektet syftar till att spåra hållbarhetsnivåer från 1800-talet till idag med hjälp av Genuine Savings-metoden (hädanefter GS). GS är en indikator inspirerad av Världsbanken som används ofta i ekonomisk forskning; den mäter framsteg och utveckling och har visat sig vara en relevant indikator på hållbar utveckling. GS bygger på konceptet av förmögenhetsredovisning och behandlar brister i konventionella mätvärden för ekonomisk utveckling genom att integrera bredare åtgärder av sparande och investering, inklusive humankapital (utbildning) och naturresurser, detta genom att redovisa sociala kostnader för förorening och naturresursutarmning. GS är en värdefull indikator, bland annat för att den kan användas för att förutsäga framtida levnadsstandard. En central brist på GS-uppgifter från Världsbanken är dess begränsade historiska täckning. Data täcker vanligtvis perioden efter 1970-talet och kan därför inte användas i empiriska långsiktiga studier som förbinder tidigare GS och den framtida utvecklingen av levnadsstandarden. Vårt projekt ska fylla detta gap genom att utveckla, samla, och skapa historiska GS-mått för ett stort urval av länder. Vi kommer därför att tillhandahålla nödvändiga siffrorna för ekonomer, beslutsfattare och allmänheten för att bedöma hållbar utvecklingens roll på ett mer holistiskt sätt. Flera hållbara utvecklingsmål förbättras när GS används, till exempel "Prisvärd och ren energi", "Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt" och "Klimatåtgärder".
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P19-0048:1
Summa
SEK 3 920 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Ekonomisk historia
År
2019