Marina Ludwigs

Narrativa händelser och händelsebaserade modeller i fysik: en ömsesidig reflektion

I detta projekt föreslår jag en interdiciplinär undersökning av event (narratologiskt relevant händelse) mellan litteratur och fysik. Inom narratologi definieras ett narrativ som en följd av event, men det är notoriskt svårt att definiera en. Den traditionella definitionen av en event som en förändring av tillstånd är inte gångbar eftersom många ändringar är alltför triviala för narrativ analys. Följdfrågan blir då hur man kan definiera en signifikant event, dvs en sådant som bidrar till vår förståelse av berättelsen? I min undersökning kommer jag att studera de event vars irreversibilitet framträtt som den organisatoriska principen och orsaken till berättelsen som undersöks, som till exempel fatala missbedömningar i ett Bildungsroman narrativ. Jag kommer att studera oåterkalleliga event inom litteraturen genom ett prisma av naturvetenskapliga modeller som beskriver irreversibla processer, som till exempel ökningen av entropi och värmeavgivning inom termodynamik. Genom att betrakta hur dessa processer konceptualiseras i fysik, hoppas jag kunna belysa de narratologiska grundegenskaperna i en event. En hypotes är att växelverkan mellan den performativa aspekten av historieberättandet, dvs sjuzhet, och den kognitativa aspekten av berättelsen, dvs fabula, genererar en "eventfulness" effekt. Samtidigt vill jag även studera hur vår narrativa förståelse spelar en viktig roll i hur fysikaliska modeller av irreversibla processer framställs.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P19-0959:1
Summa
SEK 2 214 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Litteraturvetenskap
År
2019