Johanna Schwarz

Sömn i vardagen - relation till humör och prestation hos unga och äldre vuxna

I dagens samhälle lider många individer av sömnbrist och störd sömn, vilket anses öka risken att drabbas av olyckor och dålig hälsa. Laboratorieundersökningar visar att en natt med sömnbrist har starka negativa konsekvenser för välbefinnande, humör och prestation, och effekten verkar vara större hos unga än äldre vuxna. Det saknas dock studier om hur variationer i sömnlängd och kvalitet som individer normalt möter i sitt dagliga liv påverkar välbefinnande och prestation. Genom att använda så kallad ”Experience Sampling” metod kommer vi att kombinera precisa realtidsupprepade mått med en naturalistisk miljö för att besvara följande frågor: (i) Hur variabel/stabil är sömn i vardagen hos unga jämfört med äldre vuxna? (ii) Hur påverkar dagliga variationer i sömnlängd och kvalitet både humör och prestation i vardagen? (iii) Vilken roll spelar ålder för förhållandet mellan sömn, humör och prestation? Sömn hos 200 unga (18-30 år) och 200 äldre vuxna (55-70 år) kommer att mätas subjektivt och objektivt över 3 veckor. Deltagarna kommer flera gånger om dagen att svara på frågor om välbefinnande (t ex humör, sömnighet och stress) och utföra en uppmärksamhetsuppgift när de tar emot prompter på sina mobiltelefoner. Studien kommer att stödjas av tvärvetenskaplig forskning och en ny programvara för Experience Sampling mätningar kommer att utvecklas. Resultaten kommer att öka förståelsen om sömnens betydelse för välbefinnande och prestationsförmåga i vardagen i en åldrande befolkning.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P19-0567:1
Summa
SEK 5 916 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2019