Anne Kaun

Den digitala välfärden

Vad händer med demokratiska värderingar i ett samhälle där automatisering med hjälp av data-baserade, autonoma system framställs som en effektiv lösning inom allt fler områden? Hur förändrar sig föreställningar om och organisationen av välfärden när fler och fler beslut delegeras till digitala infrastrukturer? Och hur förändras relationen mellan staten och medborgarna i samband med denna omställning? Med utgångspunkt i den pågående utvecklingen och den alltmer omfattande implementeringen av automatiserat beslutsfattande har jag undersökt implikationerna av automatisering för demokratin inom välfärden i mina tidigare projekt och ämnar nu syntetisera resultat i en monografi. Boken kommer vara den första av sitt slag då forskning kring automatiserat beslutsfattande från ett europeiskt och särskilt svenskt perspektiv ligger fortfarande i startgroparna. De få projekt som för närvarande finns fokuserar huvudsakligen på vissa delaspekter. Den planerade boken är den första som har ett bredare angreppssätt och som undersöker konsekvenserna av den digitala välfärdsstaten för demokratiska värderingar.
Anslagsförvaltare
Södertörns högskola
Diarienummer
SAB20-0033
Summa
SEK 1 527 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Kommunikationsvetenskap
År
2020