Johan Höglund

Militariseringen av antropocen: Säkerhet, militanta framtider och den amerikanska klimatfiktionen

Detta projekt inom amerikastudier fokuserar en dominant trend i amerikansk klimatfiktion som beskriver framtida ekologisk kollaps som en tid av ständig militär konflikt. Projektet relaterar denna fiktion till ett sammanhang där klimatkrisen ytterligare spär på geopolitiska spänningar. Den amerikanska militären som organisation är en av de största orsakerna till global klimatförändring men har också det mest omedelbara ansvaret för den amerikanska nationalstatens säkerhet. Den förbereder sig följaktligen för att ”anpassa” (Marzec 2015, 3) sig till krisen genom att säkerställa gränser och nödvändiga resurser. I samband med detta främjar de en förståelse av klimatkrisen som ett nationellt säkerhetsärende snarare än en fråga om planetens överlevnad. Projektet tar teoretiska intryck från det nya fältet litterära säkerhetsstudier (Watson 2016, Voelz 2017). Projektets huvudsakliga mål är att visa hur amerikansk klimatfiktion bidrar till säkerhetsställandet [securitization] av klimatkrisberättelsen. Studien resulterar i en monografi som är den första att undersöka rollen som militärt våld spelar i klimatfiktion under en kritisk tid i internationella relationer och planetär ekologi. Studien är viktig som en undersökning som visar att amerikansk klimatfiktion produceras både av individer och av underhållningsindustrier sponsrade av militären, och att dessa, genom att aktivt styra medieringen av säkerhet i samhället, även påverkar hur hanteringen av klimatkrisen kan förstås och bedrivas
Bidragsförvaltare
Linnéuniversitetet Växjö
Diarienummer
SAB20-0015
Summa
SEK 1 146 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Kulturstudier
År
2020