Nicholas Charron

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Sedan millennieskifte har ledande internationella organisationer, såsom Världsbanken och FN, betonat vikten av ’samhällsstyrningens kvalitet’ (QoG) för socialt och ekonomiskt välstånd. Detta projekt analyserar flera viktiga aspekter av QoG, förstås som rättvis och opartisk tillämpning av lagar och politik med låga nivåer av korruption, och dess orsaker och konsekvenser i europeisk politik. Baserat på 12 år av mitt tidigare arbete innefattar projektet två huvuddelar: Den första delen undersöker QoGs påverkan på medborgarnas politiska preferenser. Under en tid av ökande ojämlikhet söker jag förstå hur institutioner påverkar viljan att betala skatt, efterfrågan på statlig reglering, och EU-stöd för omfördelning och bistånd både nationellt och internationellt. Jag undersöker också hur QoG påverkar stöd för auktoritära ledare och nedmontering av demokratiska institutioner. Den andra delen undersöker hur QoG skapas och upprätthålls. Jag studerar varför väljare håller vissa politiker ansvariga för korruptionsskandaler och andra inte, samt om och hur politisk jämställdhet ökar QoG. För att göra detta använder jag unik data från mina pågående projekt insamlad 2020-2021. Jag ansöker om bidrag för att syntetisera mina nuvarande forskningsagendor och därmed ge en djupare förståelse för orsaker och konsekvenser av QoG och att ha tid att skriva högkvalitativa publikationer. Jag söker även för att få möjlighet att göra detta i samarbete med världsledande forskare vid Harvard University
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB20-0064
Summa
SEK 1 318 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2020