Moa Petersén

Small woods where I met myself - the work and life of Jerry Uelsmann 1934-1975

Fotografen Jerry Uelsmann (f. 1934) var den fotograf som först bröt mot det strikta modernistiska idealet på den nordamerikanska fotoscenen och gjorde fotomontage och manipulerade bilder accepterade som en del av fotokonsten under sent 1960-tal. Detta ledde under 1990-talet till att han fick epitetet "Godfather of Photoshop" av mjukvaruutvecklarna. Trots att Jerry Uelsmann är en viktig gestalt i fotohistorien, och finns med i alla fotohistoriska verk, har det aldrig skrivits någon monografi om honom. Den här boken är en biografi över Uelsmanns liv och verk mellan åren 1934-1975. Jag har som enda forskare någonsin fått tillgång till Uelsmanns hela personliga arkiv och hela hans bildproduktion. Boken är baserad på ett stort material bestående av brev, kataloger och flera timmars intervjuer med Uelsmann, hans studiekamrater, hans studenter, hans fruar och vänner. Viktigt empiriskt material för studien är naturligtvis också de cirka 2000 konstnärliga bilder som Uelsmann skapade mellan 1953 och 1975 och de cirka 100 fotografier som jag har samlat från olika källor som visar Uelsmanns privata liv. Boken är till stor del strukturerad kring de (skiftande) kulturella idékontexterna som Uelsmann var en del av, vilket betyder att jag har analyserat en stor mängd skrifter som böcker publicerade av hans lärare, vänner och kollegor för att bättre förstå ett eventuellt ursprung till vissa idéer som dyker upp i Uelsmanns arbete och hans banbrytande förhållningssätt till kreativt fotografi.
Slutredovisning
Jerry N. Uelsmann. Eighth Day Wonder

Jag ägnade min RJ Sabbatical åt att färdigställa en biografi om den amerikanske fotografen Jerry N. Uelsmann (1934 - 2022). Uelsmann har märkligt nog tidigare inte blivit föremål för en monografi trots sin stora betydelse för fotohistorien i allmänhet och den amerikanska fotohistorien i synnerhet.

Uelsmann katalyserade övergången från modernistisk till postmodern fotografi med sina, på den tiden, kontroversiella fotomontage. I stället för att vända sig utåt, mot världen utanför och porträttera naturen, som konstfotograferna för tiden gjorde, eller människor som rörde sig i städerna - vilket många av de socialt engagerade fotograferna gjorde - valde Uelsmann att skapa sina bilder i mörkrummet och skildra en inre psykologisk subjektiv värld. Uelsmann började att skapa sina fotomontage redan mot slutet av 50-talet, dvs årtionden före födelsen av digitala bildredigeringsprogram som Photoshop. Fotomontagen gjorde han genom att kombinera många olika negativ i förstoringsapparaten i mörkrummet. Under 60- och 70-talet, när Uelsmann blivit en av de klarast lysande stjärnorna på den amerikanska fotohimlen, var han en av de absolut viktigaste aktörerna i uppbrottet från det traditionella mer sakliga fotografit. Det paradigmskifte som Uelsmann drev framåt gjorde att konstfotografit kunde röra sig i riktning mot andra konstarter och inte stanna i det strikt tekniskt optiska där det befann sig med fotografer som Ansel Adams och den dominerande strömningen ”straight photography” som hade den amerikanska fotoscenen i ett järngrepp mellan årtiondena 1930-1960.

Jag förlade även en månad av min sabbaticaltid till Gainesville i Florida där Uelsmann levde och verkade från 1960 fram till sin död 2022 (vilken inträffade under tiden som jag var där). Under vistelsen samlade jag det sista materialet ur University of Floridas arkiv, intervjuade några nyckelpersoner jag saknade vittnesmål från samt lade de sista pusselbitarna till historien om Uelsmann.

När jag kom till Gainesville första gången 2017 var jag den första forskare som gick igenom Uelsmanns arkiv. Eftersom jag fick tillgång till hela arkivet utan begränsningar kunde jag kartlägga hans liv och fotohistoriska gärning mellan åren 1934-1974. Kartläggningen var i huvudsak redan gjord när jag startade min sabbatical, men den sammanhållna tiden gav mig tid att bearbeta kartläggningen till publicerbara texter. Månaderna där jag kunde koncentrera mig på skrivarbetet resulterade i boken Jerry N. Uelsmann. Eighth Day Wonder som jag gav ut med Kehrer Verlag.


Spridning av resultatet och samverkan

Boken innehåller högkvalitativa reproduktioner av ett stort antal av Uelsmanns bilder, de flesta aldrig tidigare publicerade. Min text delade jag upp på fyra kapitel som vart och ett beskriver en fas i Uelsmanns utveckling som fotograf och aktör på fotoscenen, och därmed också en fas i amerikansk fotohistoria.

Boken gavs ut i mars 2023 (Europa) och i USA i juni. Detta skrivs i augusti så spridningen har just startat efter sommaren. Flera amerikanska intressenter bjöd in mig vid utgivningen i mars för att presentera resultatet, och i mars och april åkte jag på en liten bokturné till Florida, där Uelsmann levde och verkade, och presenterade boken. Jag höll bland annat presentationer på Polk Museum i Lakeland och på UF (University of Florida). Boken har recenserats i internationell media och jag har även blivit intervjuad i internationell media vid ett par tillfällen. Jag ska även medverka på Paris Photo i november 2023 och presentera samt signera boken där.

Polk museum (Fl) planerar att bygga en permanent utställning med Uelsmanns bilder och boken har lett till att min expertis efterfrågas i det museala arbetet. Boken har också lett till en publik efterfrågan på en ny bok med en mer populärvetenskaplig ingång: Vem var Uelsmann egentligen? Den nya planerade boken kommer inte bara att fokusera på Uelsmanns bilder utan på mina personliga erfarenheter av att vara nära vän med honom, samt på fotografier av artefakter från Uelsmanns hem.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
SAB20-0009
Summa
SEK 1 229 500,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Konstvetenskap
År
2020