Nina Tahmasebi

Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change

Idag saknar vi verktyg för att handskas med språkliga förändringar så att det är till nytta för textbaserad humaniora och samhällsvetenskap. Genom att identifiera och handskas med förändringar automatiskt och storskaligt, kan vi öppna upp våra texter (historiska och moderna). Vi möjliggör studier av våra samtida och historiska samhällen genom att identifiera och eliminera språkliga barriärer orsakade av språkförändringar och variation.

Vi har två huvudmål: korpus-baserade metoder för att hitta semantiska förändringar (över tid) och lexikal variation (över grupper och mediatyper). Detta kommer att resultera i verktyg för att studera och upptäcka språkliga förändringar i stor skala och vara till direkt nytta för historisk lingvistik och lexikografi. Sen kommer vi samarbeta med forskare från samhälls-, genus- och litteraturvetenskap för att besvara deras forskningsfrågor och tillsammans utveckla verktyg, evalueringsdata och forskningsmetodologi för deras specifika behov.

Resultaten av detta program kommer att avancera forskning i språkteknologi genom beräkningsmodeller och verktyg för svenska texter, samt förstärka och bekräfta Sveriges ledande position inom detta starkt växande fält. Dessutom kommer vi att bidra till svensk excellens inom humaniora och samhällsvetenskap. Resultaten kommer också att gagna allmänheten när de söker i, och tolkar, historiska texter, samt forskare som letar efter förändrade koncept som inte behöver hitta och justera för språkförändringar manuellt.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
M21-0021
Summa
SEK 33 500 000,00
Stödform
Program
Ämne
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
År
2021