Matilda Amundsen Bergström

Ett lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens Skandinavien

Vad är ett gott liv? Vem bestämmer det? Projektet ”Ett lycksaligt liv” utforskar hur kvinnliga tänkare behandlade dessa fundamentala filosofiska frågor i 1600- och 1700-talens Skandinavien. Detta var en period då ett äldre lyckoideal med betoning på förmågan att acceptera lyckans växlingar succesivt ersattes av en idé om 'jakten på lycka' som en mänsklig rättighet. Många kvinnliga tänkare och författare deltog i detta filosofiska skifte, med texter som behandlade både mänskligheten generellt och kvinnors särskilda omständigheter. Men eftersom de var utestängda från de flesta av filosofins arenor närmade sig kvinnor ofta frågan om det goda livet i okonventionella genrer och på ovanliga sätt. De har därför negligerats av filosofihistoriskrivningen. För att korrigera den felaktiga bild av periodens moralfilosofi som därför uppstått studeras i detta projekt tidskriftsessäer, psalm- och andaktsböcker, romaner, dikter och pamfletter skrivna av kvinnor i Sverige/Finland, Danmark och Norge. Målet är förstå hur, var och på vilka sätt kvinnliga tänkare grep in i filosofiska debatter om det goda livet, samt att utmana rådande akademiska normer om vilka sorters texter, perspektiv och traditioner som kan anses vara filosofiska. Resultatet kommer att bli den första bredare, vetenskapliga studien om skandinaviska kvinnors moralfilosofiska skrifter under 1600- och 1700-talen.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P21-0026
Summa
SEK 2 242 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2021