Per Ambrosiani

Migrering av databasen "Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden" till ALVIN

Projektet syftar till att migrera innehållet i databasen Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden (CGS) till den digitala plattformen Alvin. CGS utgör resultatet av infrastrukturprojektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv (2010–2013), genomfört med stöd av RJ, och innehåller c:a 700 poster med beskrivningar av äldre slaviska handskrifter och tryckta böcker med kyrillisk eller glagolitisk skrift vilka bevaras i ett tjugotal svenska bibliotek och arkiv. Alvin är en digital plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserat och ännu inte digitaliserat kulturarvsmaterial vid svenska kulturarvsinstitutioner, vilken utvecklas och underhålls av Uppsala universitetsbibliotek.

I tillägg till det redan befintliga innehållet kommer nya poster att skapas i Alvin med beskrivningar och digitala bilder av de vattenmärken som förekommer i materialet, vilket bidrar till att utveckla Alvin till att bli en viktig resurs även för studier av äldre papper, både i Sverige och internationellt.

I och med integreringen av beskrivningarna av det slaviska materialet i Alvin säkerställs ett långsiktigt bevarande och underhåll av alla data, vilka även kommer att göras fritt tillgängliga för både forskare och allmänhet. Genom att uppgifterna görs tillgängliga i Alvin öppnas också nya möjligheter för ämnesöverskridande forskning inom svensk och europeisk kulturarvshistoria.
Anslagsförvaltare
Umeå universitet
Diarienummer
IN21-0022
Summa
SEK 959 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Övrig annan humaniora
År
2021