Ingrid Ryberg

Svensk filmfeminism

Syftet är att skriva färdigt bokmanuset till monografin Swedish Film Feminism: Between Grassroots Movements and Cultural Policies, för vilken ett bokkontrakt med Bloomsbury Academic har upprättats. Boken undersöker den feministiska filmkulturen i Sverige under 1970- och 80-talen och är den första djupgående studien av denna dynamiska, men i hög grad förbisedda, filmkultur. Boken analyserar ett rikt och omfattande arkivmaterial och fokuserar särskilt på samverkan med finansiärer och statliga instanser. Därmed fyller boken inte bara en lucka i filmhistorien, utan ger också ett nyskapande bidrag till internationella feministiska filmstudier. De sex kapitlen, ungefär 65 000 ord sammanlagt, innehåller fallstudier av avgörande produktions-, distributions- och receptionssammanhang, liksom av filmer och filmskapare, men också utförliga omprövningar av centrala debatter i feministisk filmteori. Analysen av den feministiska filmkulturens utformning i den svenska kontexten innebär en omvärdering av dominerande anglo-amerikanska redogörelser för filmkulturens uppkomst, centrala händelser, filmer, begrepp och konflikter. Boken ger även en historisk kontextualisering av samtida feministisk filmkultur och Svenska Filminstitutets berömda jämställdhetsarbete. Arbetet med boken är långt kommet. Forskningsledigheten kommer möjliggöra skrivandet och färdigställandet av introduktions- och avslutningskapitlen, samt revideringar och anpassningar av övriga fyra, redan skrivna, kapitelversioner.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB21-0043
Summa
SEK 747 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Filmvetenskap
År
2021