Santiago Lopez Rodriguez

Bevittna Förintelsen: Spanien och Portugal under andra världskriget

Inom forskningen om Förintelsen har det, under de senaste två decennierna, publicerats nya studier om länder som inte var direkt involverade i folkmordet men som spelade en viktig roll i periferin. Under andra världskriget blev den iberiska halvön en av de främsta flyktvägarna ut ur Europa. Trots detta har relationen mellan diktaturerna i detta område och Förintelsen inte uppmärksammats. Detta projekt analyserar de förändringar av flyktingpolitiken som Spanien och Portugal genomförde under kriget och ger nya insikter om humanitära organisationer i de två länderna.

Genom en komparativ studie av Portugal och Spanien kommer detta projekt att bredda förståelsen av hur internationella relationer påverkade dessa länders roller som åskådare, befriare och möjliggörare av Förintelsen. Samtidigt kommer det ge nya perspektiv på neutrala staters agerande inom ramen för andra världskriget. För att uppnå detta mål kommer denna komparativa studie analysera dokument från politiska och diplomatiska företrädare som utfärdade order och visum och memoarer och vittnesmål från de flyktingar som tvingades att ge sig ut på en strapatsrik resa genom Pyrenéerna.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P22-0329
Summa
SEK 2 768 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Historia
År
2022