Morag Ramsey

Mellan liv och död: användning av spiraler i Sverige, ca 1960-1975.

Spiraler är vanligt förekommande preventivmedel i Sverige men historien om deras bruk är till stora delar oskriven. Detta projekt undersöker införandet och användningen av den moderna spiralen i Sverige och fyller därmed en lucka i den svenska historieskrivningen om reproduktion. Projektets sträcker sig från 1960-talet till mitten av 1970-talet och undersöker tre huvudområden för användandet av spiraler: kliniskt bruk inom landet, internationellt hjälparbete samt reproduktionsforskning. Med ett teoretiskt ramverk från Science and Technology Studies (STS) blottlägger projektet nätverken runt bruket av spiraler och genom att tillämpa analytiska begreppet samproduktion (co-production) påvisas hur utveckling och användning av tekniken spelar en viktig roll i hur vi förstår, diskuterar och förhåller oss till reproduktion.

Spiraler användes och gavs mening av aktörer som var involverade i överbefolknings- och familjeplaneringsfrågor utomlands, av de som tillhandahöll eller mottog vård på landets sjukvårdsinrättningar samt av reproduktionsforskare som samarbetade inom större nätverk. Projektet undersöker hur och varför spiraler först började användas av svenska institutioner och individer och utforskar huruvida ett nytt preventivmedel kan ha påverkat medicinsk praktik, diskurser om reproduktion samt enskilda individers familjeplanering. Projektet visar att användningen av spiraler har inverkat på skapandet av historiska och moderna föreställningar om reproduktion i Sverige.

Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P22-0463
Summa
SEK 2 550 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2022