Jakob Andersson

Skriftlandskap (GLoW): Storskalig analys av kilskriftskorpusen (ca. 3400 fvt till 100 vt)

Kilskrift är ett av världens äldsta skriftsystem. Den utgör även en av de största textmassorna av historisk dokumentation från den antika världen. Grova beräkningar uppskattar att det totala antalet ord i alla kilskriftstexter överträffar egyptiska och romerska källor med god marginal. Kilskrift skrevs företrädesvis på lertavlor och användes i hela Mellanöstern under mer än tre årtusenden, från 3400 fvt till 100 vt. Präntat på ett lättillgängligt och extremt hållbart råmaterial bevaras kilskriftstexter bättre än de flesta typerna av skrivmedier. Kvalificerade gissningar sätter det totala antalet till mellan en halv och en miljon enskilda texter. Inget lyckat försök har någonsin gjorts för att kartlägga denna korpus i sin helhet. Förlagt i skärningspunkten mellan filologi, arkeologi och lingvistik samlar och analyserar detta projekt ett fullständigt digitalt ramverk för kilskriftskorpusen med hjälp av de senaste landvinningarna inom digital humaniora och geospatial databehandling. Som den första kvantifierbara och heltäckande studien omfattande en av de största korpusen av historiska texter från äldre tid kommer den erbjuda ett riktmärke för appliceringen av digitala och rumsliga datoriserade hjälpmedel för studier av skrift i mänsklighetens tidiga historia. Som ett nyckeldokument för en historisk korpus som skadats av de konflikter som härjat Mellanöstern de senaste åren bidrar detta projekt även till att skydda en unik del av mänsklighetens gemensamma språkliga världsarv.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
MXM19-1160:1
Summa
SEK 7 779 000,000
Stödform
Mixade metoder
Ämne
Arkeologi
År
2019