Leos Müller

Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450-1850

Vasa, Kronan och Mars räknas allmänt som Sveriges främsta örlogsfartyg från vad som kallas den seglande flottan. De tillhör dessutom landets mest väldokumenterade skeppsvrak. Tack vare sina unika bevarandeförhållanden rymmer Östersjön dock betydligt fler lämningar av tidigmoderna örlogsfartyg. Det handlar om skeppsvrak och avsiktligt sänkta fartyg, men också om utrangerade skepp som nyttjats vid fyllningar av kajer och för skapandet av olika hamnmiljöer. Sammantaget finns ett stort antal delvis kända, men mestadels odokumenterade och outforskade, fartyg som ännu inte uppmärksammats som del av Sveriges maritima förflutna. Programmet ”Den glömda flottan” avser att kartlägga, dokumentera och beforska det världsunika arkeologiska material som utgörs av de sjunkna skeppen från den seglande svenska örlogsflottan under tiden c:a 1450–1850. Programmet kombinerar fyra ämnesperspektiv: maritim arkeologi, historia, etnologi och kulturarvs­studier. Det tvärvetenskapliga närmandet kopplar på ett innovativt sätt samman skriftliga källor och arkeologiska fynd med det maritima kulturarvets artefakter. Genom att introducera ett life cycle-perspektiv på ett strategiskt urval av de berörda fartygen studeras dessa under loppet av hela sin livshistoria. För genomförandet drar programmet fördel av den specialiserade forskningsmiljö som skapas i samarbetet mellan Centrum för maritima studier (CEMAS) och Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).
Bidragsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
M20-0026
Summa
SEK 34 335 000,000
Stödform
RJ Program
Ämne
Historia
År
2020