Ulrika Djärv

A Lexicon of Medieval Nordic Law 2.0

A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett lexikon för Nordens medeltida lagspråk, det första av sitt slag, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. Ordboken redovisar engelska ekvivalenter till juridiskt-kulturellt relevanta termer på de olika språken samt förklarar många av dessa ords användning. LMNL finns i digital version, som tryckt bok och e-bok samt fritt sökbar och nedladdningsbar PDF online. De skandinaviska länderna är (hittills) representerade genom sina äldsta lagar, landskapslagarna, och motsvarande och Island av historiska skäl av landslag. Nu vidareutvecklas LMNL till att omfatta medeltida lagspråk generellt, och återstående fornsvenska landslagar och stadslagar samt den norska landslagen och den danska stadslagen läggs till. Således kommer LMNL att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar. Målsättningen är att ge en helhetsbild av det juridiska språket i det medeltida Norden vilket öppnar för nordisk såväl som internationell forskning att studera nordiskt medeltida lagspråk, rättslig kultur och medeltida nordiskt samhälle generellt. Projektet bygger vidare på en befintlig databas (LMNL) som drivs kostnadsfritt av University of Sheffield i Storbritannien. Redaktörsgränssnittet anpassas f.n. för att underlätta kompletteringar, som i ovan föreslagna projekt ska utföras av redaktörer från det ursprungliga ordboksprojektet (MNLD).
Bidragsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
IN21-0029
Summa
SEK 1 304 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Historia
År
2021