Åsa Warnqvist

Barnbiblioteket Sagas arkiv. Kartläggning och visualisering av en svensk barnboksserie (1899–1970)

Barnbiblioteket Saga startades av folkskollärare vid förrförra sekelskiftet och blev en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige. På 1960- och 1970-talen överfördes Saga-arkivet till Svenska barnboksinstitutet. Arkivet rymmer 22 hyllmeter och erbjuder en rad forskningsmöjligheter inom skilda områden, men materialet är i det närmaste obeforskat, vilket till stor del beror på att det inte är så synligt, tillgängligt och användarvänligt som det skulle kunna och borde vara. Detta treåriga projekt vill ändra på detta genom att undersöka hur digitalisering kan utföras och utvecklas samt lägga grunden för en digital infrastruktur genom vilken arkivet kan göras tillgängligt inte bara för forskare utan även för barn och en intresserad allmänhet. Målet med projektet är att tillgängliggöra ett urval av skönlitterärt material från Saga tillsammans med annat arkivmaterial online. Digitala resurser och metadata möjliggör nya sätt att utforska arkivets fragmentariska karaktär, ger nya sätt att förstå och beskriva hur olika dokument är relaterade till varandra och deras ursprungskontext, medan det samtidigt säkerställer att det fysiska arkivet kan behållas så intakt som möjligt. Till följd av Barnbiblioteket Sagas stora spridning och inflytande kan digitalisering av material från arkivet göra idéerna bakom Saga-projektet mer kända, vilket i sin tur kommer att främja förståelsen av den svenska barnlitteraturens utveckling i stort under 1900-talet.
Bidragsförvaltare
Svenska Barnboksinstitutet
Diarienummer
IN21-0039
Summa
SEK 5 526 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Litteraturvetenskap
År
2021