SweCRIS

Information om beviljade bidrag överförs till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen (www.swecris.se). Publiceringarna sker för att offentliggöra och kommunicera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggregerade statistiska analyser. Uppgifter som överförs är information om utlysningen, uppgifter ur ansökan om projektet och sökande/medverkande forskare samt information om beslut som tagits om ansökan, till exempel bidragsperiod och beviljat belopp. Observera dock att personnummer och kontaktuppgifter inte visas publikt. Informationen kan komma att lämnas vidare från SweCRIS till det universitet som förvaltar medlen för det aktuella bidraget.

Du som har registrerats i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad.

Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta mer.