Anvisningar för ansökan

Nedanstående anvisningar gäller främst för RJ:s ordinarie stödformer, det vill säga RJ Projekt, RJ Program, RJ Forskningsinitiering, RJ Sabbatical och RJ Flexit med vissa undantag.

Utgå alltid från respektive utlysningstext när du fyller i ansökan.

RJ publicerar uppgifter om beviljade bidrag på rj.se. Informationen hämtas från ansökan och omfattar projektledarens namn, beviljat belopp, bidragsförvaltare, projekttitel och sammanfattning.

Allmänt om ansökningssystemet

 • För varje ansökan ska en person vara huvudansvarig (sökanden) och företräda projektet i alla kontakter med RJ.
 • Sökande kan fylla i de olika delarna i ansökan i valfri ordning.
 • I högerspalten finns ofta kortare anvisningar under en informationsknapp.
 • Använd enbart systemets egna knappar: Tillbaka, Skapa, Spara, Återgå etcetera för att navigera.
 • Alla uppgifter som fylls i sparas när man lämnar sidan. Det gäller alla sidor förutom de där knappar för Spara eller Skapa finns.
 • Den som inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatisk utloggad. Då går uppgifterna på den aktuella sidan förlorade. 

Registrera sig som användare

Klicka på Ny användare.

Glömt/ändrat e-postadress

Kontakta en forskningssekreterare.

Om du har ändrat e-postadress, logga in med den gamla e-postadressen, klicka på Personuppgifter och ange ny e-postadress.  

Glömt lösenord

Klicka på Återställ/ändra lösenord.

Personuppgifter

När du registrerar dig som användare ska du ange övriga personuppgifter. Klicka på Personuppgifter. Klicka på Lärosäte/organisation för att ange institutionell anknytning. Användare kan endast uppdatera sina personuppgifter, inklusive titel. För personer utan svenskt personnummer anges födelsedatum, ÅÅÅÅ-MM-DD.

Huvudsidan

På huvudsidan visas alla ansökningar där användaren förekommer som sökande eller deltagare samt person- och adressuppgifter. Här kan du också lägga till eller uppdatera dina adressuppgifter samt skapa en ny ansökan.

Skapa en ansökan

 1. Det är viktigt att välja rätt Utlysning, annars bedöms inte ansökan.
 2. Forskningsprojektets titel ska formuleras så att även personer utanför forskningsområdet kan bilda sig en uppfattning om vad projektet handlar om. Här anger du den svenska titeln.
 3. Klicka på Skapa.
 4. Huvudsidan visas med din nya ansökan och dess diarienummer.
 5. Öppna ansökan genom att klicka på dess diarienummer och sedan på Öppna.

Nu öppnas den första av ett antal sidor som ska fyllas i. Antal sidor kan variera mellan olika utlysningar.

Sammanfattning

Fyll i samtliga fält (anpassa efter respektive utlysning).

Bidragsförvaltare
Välj bidragsförvaltare från listan. Om bidragsförvaltaren inte finns med i listan, klicka på bidragsförvaltare saknas och ange bidragsförvaltare.

Budget

Fyll i relevanta fält (anpassa efter respektive utlysning).

Skapa en budget

För varje budgetår anger du:

 • forskande projektdeltagare. Personuppgifter för forskande projektdeltagare som inte finns i databasen, (du fyller i uppgifterna en gång, födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) ska endast anges för personer som inte har svenskt personnummer. Lägg in år för doktorsexamen. 
 • forskande projektdeltagares genomsnittliga projektarbetstid i procent (även de som inte ska avlönas av RJ)
 • forskande projektdeltagares månadslön (heltid), samt årlig löneuppräkning. För forskande projektdeltagare som inte avlönas, ange 0 kr
 • LKP för projektdeltagare
 • eventuell icke-forskande personals totala arbetstid i projektet i procent (till exempel assistenter och teknisk personal). Namnge inte icke-forskande personal.
 • drift: lönekostnaderna inklusive LKP för icke-forskande personal och exempelvis datorer,  programvara, litteratur, konferensdeltagande och utlandsvistelser i anslutning till forskningsuppgiften.
 • kostnader för resultatspridning såsom öppen tillgång och produktionsstöd.

Budgetspecifikation
Specificera och motivera alla kostnader. Inga ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer att beviljas.

Projektbeskrivning
Längre texter (projektbeskrivning, referenser samt publikationer) kan författas i ett Word-dokument som kopieras till respektive sida.

Referenser
Ange fullständiga referenser till de källor som du hänvisar till i ansökan.

Publikationer
Redovisa samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

Skriv under ansökan

Följ instruktionerna.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan till RJ genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på Skicka in. Om alla obligatoriska uppgifter har fyllts i accepteras ansökan och en bekräftelse skickas till din e-postadress.

Uppdatera/ändra ansökan

Fram till deadline kan man uppdatera eller ändra en inskickad ansökan:

 1. Klicka på ansökans diarienummer och sedan på Ändra.
 2. Spara ändringarna och skicka in ansökan på nytt. Endast den sist inskickade versionen finns kvar i systemet.

Ej inskickade ansökningar raderas efter sista ansökningsdag. 

Vid eventuella problem, kontakta en forskningssekreterare.