355 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap

2022-10-27

Riksbankens Jubileumsfond har i dag tagit beslut om att stärka humaniora och samhällsvetenskap med 355 miljoner kronor. Medlen går till forskningsprojekt och infrastrukturstöd.

Totalt 70 ansökningar beviljas medel för forskning eller för att skapa infrastruktur som kan användas för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

En stor del av RJ:s resurser läggs på bedömningen av forskningsansökningarna, för att fortsatt finansiera de ansökningar som håller högsta vetenskapliga kvalitet.

- Våra beredningsgrupper är utformade för att kunna bedöma ansökningar från samtliga ämnesområden inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi lägger största vikt vid peer review-diskussionerna som ligger till grund för den vetenskapliga bedömningen, säger Marika Hedin, vd på Riksbankens Jubileumsfond.

De beviljade ansökningarna fördelas enligt följande:

  • 37 RJ Projekt (forskning i upp till tre år)
  • 21 RJ Sabbatical (forskare kan avsluta långt gången forskning under sex till tolv månader)
  • 9 RJ Infrastruktur för forskning (finansierar infrastruktur för framtida forskning)
  • 3 RJ Program (större forskningsgrupp som finansieras i sex till åtta år)

De tre största projekten tilldelas totalt 137 miljoner kronor:

Jayne Svenungsson, Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid

Kerstin Lidén, Stockholms universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet
Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700

Rikard Eriksson, Umeå universitet, Institutionen för geografi
Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering

Varje år finansierar RJ forskning inom humaniora och samhällsvetenskap med omkring en halv miljard kronor. Av dessa finansieras det mesta via forskarinitierade förslag i de årligt återkommande utlysningarna.