Framgångsrikt pussel av olika ämnen

2022-09-30

Hans Ruins Being with he dead (2018) har fått positiva recensioner i vetenskapliga tidskrifter för minnesforskning, antropologi, religion, historia med flera.

”Ett verk vars klarhet, tvärvetenskapliga expertis och originalitet tillhör det bästa och mest provokativa bland verk i den kontinentala stilen under senare tid", skriver exempelvis Los Angeles Review of Books.  

Tre saker återkommer i recensionerna: bokens tvärvetenskapliga och gränsöverskridande anslag, den politiska relevansen och språket – vacker prosa, poetiskt och välskrivet lyder några omdömen.  

Jag lägger ett pussel för olika discipliner på ett sätt som inte gjorts tidigare. Ingen har tidigare tagit det här stora greppet på det här ämnet, säger Hans Ruin, bokens författare och filosofiprofessor vid Södertörns högskola. 

Metakritisk tanatologi lyder hans egen beskrivning av ämnet. Det vill säga ett slags undersökning av vår relation till de döda. Det är här det politiska kommer in. Sedan sjuttiotalet har det funnits en diskussion utifrån postkolonial teori om mänskliga kvarlevor på museer och medicinska institutioner. Den började i USA med krav från ursprungsbefolkningen på återlämnande av kvarlevor och har först under senare tid tagit fart även hos oss. 

Det har blivit alltmer viktigt att se på vetenskapen och dess hantering av de döda. 

Arkeologin har inte velat tänka på sin roll som vetenskapliga gravplundrare. Då behövs det metakritiska perspektivet, säger Hans Ruin. 

Boken handlar också om hur vi i vår kultur försöker behålla en relation till våra förfäder. Vi gör det på många olika sätt: via museer och andra institutioner och inte minst i skrift. 

Being with the dead är hans Ruins bidrag till det stora RJ-forskningsprogrammet Tid, minne, representation vid Södertörns högskola som pågick åren 2010 till 2016. Tjugofem forskare från tretton olika ämnesområden och fem lärosäten deltog. Programmet leddes av Hans Ruin. 

Jag hade inte kunnat skriva boken om jag inte haft de kollegorna omkring mig. Jag vågade göra det eftersom jag arbetade ihop med minnesforskare, arkeologer och många andra. Det visar vad man kan göra med tvärvetenskap, säger han. 

Being with the dead har under 2022 även belönats med ett nyinstiftat internationellt pris för bästa historieteoretiska bok. Bakom priset ligger två historieteoretiska sällskap: International commission for the history and theory of historiography samt International network for theory of history.  

 

Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Ruin, Hans. Stanford, CA: Stanford University Press 2018