RJ samarbetar med framstående institut för avancerade studier

2022-09-28

Riksbankens Jubileumsfond har inlett ett fördjupat samarbete med flera institut för avancerade studier. Nu vill stiftelsen uppmärksamma svenska forskare på möjligheten att vistas vid instituten.

Som en del av stiftelsens strävan att stärka internationaliseringen av svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap utvecklar RJ sitt samarbete med ett antal institut för avancerade studier. Syftet är att göra det möjligt för svenska HS-forskare att vistas i framstående forskningsmiljöer och att främja långsiktiga internationella kontakter. I ett första steg kommer följande tre institut att ingå i samarbetet: Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford University (CASBS), L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de Paris) och The Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS).

Mer detaljerad information om samarbetet kommer att presenteras i höst.

Redan nu vill RJ uppmärksamma svenska forskare på möjligheten att självständigt söka sig till de tre instituten genom deras ordinarie fellowship-program.  

STIAS: https://stias.ac.za/fellowships/individual/  

IEA de Paris: https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/residences-de-recherche-a-l-iea-de-paris-en-2023-2024

CASBS: https://casbs.stanford.edu/apply-casbs-fellowship

För frågor rörande utlysningarna ovan hänvisar vi till resdpektive institut.

För frågor rörande RJ:s samarbete med instituten, kontakta forskningssekreterarna Fredrik Lundmark och Robert Hamrén.