Utlysning av RJ Flexit

2023-03-16

Med utlysningen RJ Flexit finansierar RJ forskare och verksamheter inom privat, offentlig och ideell sektor för att skapa gemensamma forskningsprojekt.

RJ vill stärka samverkan mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och det omgivande samhället.

I RJ Flexit arbetar forskaren och företaget/organisationen gemensamt fram ett förslag på forskningsprojekt baserat på verksamhetens kunskapsbehov. Forskningen pågår i mellan ett och tre år, både lärosätet och företaget/organisationen har arbetsgivaransvar och är medfinansiärer.

RJ Flexit är en del av stiftelsen satsning på samverkan. RJ arbetar aktivt med att stärka forskningens tillgänglig- och nyttiggörande och har som mål att stärka betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap.

Utlysningen RJ Flexit 2023

Webbinarium om utlysningen