Helena Victor

När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i Sandby borg

Projektet behandlar fornborgen Sandby borg på Öland där tidigare undersökningar tyder på en våldsam massaker av borgens invånare i slutet av 400-talet. Offren har inte begravts utan ligger kvar inne i husen. Borgen har sedan aldrig återanvänts. Detta har skapat ett mycket ovanligt källmaterial som ger en unik inblick i enskilda individers livsöden och död liksom människors sociala organisation och materiella kultur under mellersta järnåldern.

Det första delprojektet omfattar arkeologiska utgrävningar och fyndbearbetning särskilt på skeletten, samt laborativa analyser för att klargöra vad som hänt. Med fokus på individernas och föremålens livshistoria och den enskilda händelsen använder vi oss bland annat av forensisk metodik kombinerat med 3D-foto. Detaljerade osteologiska analyser samt undersökningar av stabila isotoper och DNA används för att ge en så detaljerad bild som möjligt av människorna i borgen och deras öde.

Det andra delprojektet undersöker vilken roll Sandby borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus är på meningsskapande och kommunikation av "svåra kulturarv", spår av traumatiska händelser som kan vara svåra att förstå och försonas med.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Museiarkeologi Sydost/Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.
Anslagsförvaltare
Kalmar läns museum
Diarienummer
P15-0138:1
Summa
SEK 5 110 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Arkeologi
År
2015