Angelica Hagsand

Alkoholberusade ögonvittnen i fältet: Påverkar hög berusningsgrad, emotionell stress och val av förhörsmetod minnet av ett brott?

Ögonvittnen är i många fall den enda informationskällan för att rättsväsendet ska kunna klara upp brott. Forskning på vittnesmål har därför varit en central del inom minnespsykologisk forskning i åratal. Att vittnen och brottsoffer är alkoholpåverkade är väldigt vanligt förekommande, trots det finns det väldigt få studier om alkohol och vittnens minne, särskilt gällande högre berusningsnivåer. Syftet med detta projekt är att med kvasi-experiment i fält undersöka hur olika nivåer av alkoholberusning samspelar med emotionell stress vid bevittnandet av brottet, frågemetodik under utredande intervju och vittneskonfrontationsmetod och hur detta i sin tur påverkar vittnens minne av brott och ansikten. Dessa faktorer är högst relevanta vid bevittnandet av riktiga brott och det finns inte några tidigare studier som har undersökt detta samspel. Deltagare kommer att rekryteras på barer i Sverige och få bevittna ett fiktivt brott. Sedan får dem i uppdrag att försöka peka ut gärningspersonen i en vittneskonfrontation och berätta om brottet i en utredande intervju. Kunskap från detta projekt kommer leda till viktiga teoretiska insikter, men också till nytta för rättspraktiker som får tillgång till kunskap om vilka intervjumetoder och vittneskontrontationer som är lämpliga att använda när alkoholpåverkade vittnen, som eventuellt har bevittnat ett emotionellt laddat brott, ingår i brottsutredningar. Denna kunskap kan bidra till att öka rättssäkerheten i samhället.
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P18-0268:1
Summa
SEK 3 585 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Tillämpad psykologi
År
2018