Magnus Linton

Skriven mening

I den formmässigt allt mer standardiserade och ibland närmast industriellt mallade ordningen för akademisk textproduktion har det lustfyllda och utåtriktade berättandet hamnat på undantag. Väldigt mycket text kommer idag till av helt andra skäl än att forskare faktiskt vill skriva eller har något nytt att berätta. Och i takt med att de akademiska subkulturerna blir allt fler men allt mindre uppstår ett eget språk som blir naturlig för den egna gruppen men upplevs som främmande för andra, varför oförmågan att se sina texter med andra ögon än subkulturens växer. Liksom en omvittnad frustration bland många forskare över att ingå i eller vara strukturellt tvingad till en upplevt meningslös massproduktion av text utan läsare. Projektets syfte är att motverka denna tendens genom en serie textverkstäder ämnade att stimulera och diskutera kunskapsbaserad textproduktion vid sidan av de dominerande akademiska formatmallarna, och på så sätt bidra till en långsiktig förbättring av svenska forskares skriftliga berättarkompetens riktad mot en bredare allmänhet och andra forskningsfält än det egna. Tanken är att skapa sex text och skriv-workshops (se nedan), ett slags ambulerande berättarlaboratorium, som ska kunna beställas av de av akademiska institutioner som identifierar ett behov och vars doktorander och forskare önskar en utvecklingsdialog kring sitt skrivande. Målsättningen är alltså att bidra till mer levande och framför allt mer lästa publiceringar både i och utanför akademin.
Anslagsförvaltare
Institutet för Framtidsstudier
Diarienummer
KOM18-1394:1
Summa
SEK 443 000,00
Stödform
Kommunikationsprojekt
Ämne
Övrig annan humaniora
År
2018