Cristina Udelsmann Rodrigues

Städers förändrade boendeformer: migration, tillfälliga bosättningar och nya former av urbanism i Afrika

Den jämförande studien ska undersöka så kallad tillfällig migration och bosättningar i tre utvecklingsländer - Angola, Demokratiska republiken Kongo och Zambia - och hur de i vissa fall blir permanenta vilket leder till en ny och oförutsedd urban verklighet. Studien fokuserar på städer och förorter med platser som kännetecknas av otrygghet, till exempel platser som tidigare var flyktingläger, eller nya områden i ekonomiskt växande städer, eller storstäders slumområden. Syftet är att utveckla en fördjupad kvalitativ analys som är relevant både teoretiskt och praktiskt. Aktiviteterna från 2020 till 2022 inkluderar vetenskapliga möten, kvantitativt och kvalitativt fältarbete (både enkätundersökning och etnografisk forskning), spridning av kunskap i vetenskapliga publikationer, såväl som genom icke-akademiska kommunikationskanaler för att nå beslutsfattare och praktiker. Projektet är ett internationellt forskningssamarbete som leds av tre forskare på Nordiska Afrikainstitutet (NAI) och med samarbetspartners i Europa och Afrika. Tillfälliga, otrygga och osäkra bostadsområden är problem som både vetenskapen och policypraktiker ställs inför i ökad utsträckning. Det krävs en vidare förståelse från migranternas och de andra boendes perspektiv. Detta forskningsprojekt ska öka den kunskapen och bidra till förbättrade synergier mellan akademin och den utvecklingsorienterade forskningen.
Bidragsförvaltare
Nordiska Afrikainstitutet
Diarienummer
P19-0271:1
Summa
SEK 4 486 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Kulturgeografi
År
2019