Per Wisselgren

Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget: Visioner, praktiker och geopolitik vid UNESCO, 1950-1955

Efter andra världskrigets slut, i en paradoxal tid av förnyad internationalism och tilltagande geopolitiska motsättningar, expanderade samhällsvetenskaperna som aldrig förr, såväl kvantitativt som geografiskt. En viktig internationell organisation bakom denna utveckling var UNESCO, vars nyinrättade Avdelning för samhällsvetenskaper på olika sätt verkade för samhällsvetenskapernas internationalisering. Ämnet för min bok är att undersöka hur detta gick till, med särskilt fokus på halvdecenniet 1950-1955 då Alva Myrdal var dess avdelningsdirektör. Mer specifikt undersöker den Myrdals och avdelningens visioner och praktiker i sitt organisatoriska och geopolitiska sammanhang. Vilken typ av organisation var UNESCO? Hur kan Myrdals internationalism bäst karakteriseras? Hur bedrevs arbetet i praktiken? Och hur låter sig detta förstås i relation till samtidens geopolitiska motsättningar? Boken erbjuder den första systematiska undersökningen av Myrdals insatser vid UNESCO och lägger därmed en viktig pusselbit till kunskapen om UNESCO:s betydelse för samhällsvetenskapernas internationalisering. Men den bidrar också till den internationella forskningen om samhällsvetenskapernas utveckling under kalla kriget och hur denna lade grunden för samhällsvetenskapernas ofta förgivettagna samhällsroll idag. Ansökan avser ett års forskningstid för färdigställandet av ett tryckfärdigt bokmanuskript och inkluderar en två månaders forskningsvistelse vid University of Toronto.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
SAB20-0048
Summa
SEK 1 131 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2020