Biörn Tjällén

Christian I: kung och botgörare i senmedeltidens Skandinavien

Sabbatical-projektet slutför och konkretiserar en längre tids forskning om förhållandet mellan politik och moralteologi i senmedeltidens Skandinavien. Krigföring, beskattning, jurisdiktion och andra centrala delar av styret innebar moraliska överväganden och därmed frågor om de styrandes och undersåtarnas själsliga hälsa, och de behandlades därför inom själavården, t.ex. i samband med det obligatoriska botsakramentet/bikten. Som kung över både Danmark, Sverige och Norge under andra hälften av 1400-talet ställdes Kristian I inför samma dilemman som andra furstar. Han mötte stark opposition, inte minst i Sverige, och både från tidens politiska offentlighet och från det mer intima sammanhang som hör samman med kungens privata själavård finns bevarat material som behandlade hans politiska moral. Sabbbatical-projektet bygger på egen tidigare forskning om olika moralteologiska problem i styret men konkretiserar och problematiserar dessa för tiden generella förhållanden genom att fokusera på hur de gestaltade sig specifikt i Kristians regering. En monografi om denna "samvetets politik" under Kristians stormiga regering innebär också att en av fjortonhundratalets monarker ges en biografisk belysning som hittills saknats, samt att en engelskspråkig publik får tillgång till annars underrepresenterad aktuell forskning om senmedeltidens Skandinavien.
Anslagsförvaltare
Mittuniversitetet Campus Sundsvall
Diarienummer
SAB20-0076
Summa
SEK 1 062 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Historia
År
2020