Frans Svensson

En mall för livet: Descartes etiska perfektionism

En mall för livet: René Descartes etiska perfektionism Syftet är att färdigställa en forskningsmonografi om René Descartes (1596-1650) moralfilosofi. Projektet involverar både en sammanfattning och en vidareutveckling av flera års tidigare arbete med ämnet. Projektet är viktigt eftersom Descartes moralfilosofi, i kontrast till hans epistemologi och metafysik, ännu så länge har utforskats i väldigt begränsad utsträckning, både vad det gäller dess centrala komponenter (t.ex. perfektion, dygd, det högsta goda, fri vilja, ock lycka) och ifråga om hur de relevanta komponenterna hänger samman. I monografin kommer jag att presentera en tolkning av Descartes moralfilosofi i dess helhet och argumentera för att vi däri finner en distinkt och intressant form av etisk perfektionism. Monografin kommer att fylla en lucka i litteraturen om Descartes filosofi. Den torde erhålla uppmärksamhet främst från specialister på tidig-modern filosofi, men även från forskare i moralfilosofi och dess historia i allmänhet. Bland andra förlag har t.ex. Cambridge University Press uttryckt ett starkt intresse för att ge ut den. En månad av arbetet kommer att förläggas vid universitetet i Turku i Finland, där ett utkast till manuskriptet kommer att diskuteras inom ramen för forskningsprojektet The Modern View of Concepts (http://users.utu.fi/valvil/EAS.html).
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB20-0005
Summa
SEK 1 140 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Filosofi
År
2020