Solveig Jülich

Fotografering av liv och död: Lennart Nilsson, medicin och medier i Sverige, 1940–2010

Syftet är att få sammanhållen forskningstid för att slutföra ett bokmanus kring de berömda fotografierna av Lennart Nilsson (1922–2017), med sikte på ett internationellt förlag. En sabbatical-period skulle också göra det möjligt att stärka redan befintliga internationella och nationella samarbeten. Under en forskningsvistelse i Storbritannien kommer projektet kunna dra nytta av och utveckla kontakter med forskare vid Cambridge University och University of Strathclyde, Glasgow. Min bok undersöker Nilssons fotografier genom att betrakta dem i ljuset av de historiska sammanhang i vilka de producerades, cirkulerades och tolkades. Den berättar, för första gången, historien om hur Nilssons medicinska och mediala nätverk flätades samman i processen att omvandla döda embryon, foster och kroppsdelar till spektakulära visioner om ”livet”. Ett centralt argument är att en rad kommersiella, professionella, personliga och andra intressen var inblandade och att en enorm ansträngning gjordes, inte bara för att producera och marknadsföra fotografierna, utan också för att försöka kontrollera allmänhetens kunskap om hur bilderna hade tillkommit och vad de visade. På detta sätt är boken en del av ett växande forskningsfält som har börjat analysera skiftande relationer mellan medicin och medier i olika historiska miljöer. Dessutom avser den att utgöra ett bidrag till forskning som har framhävt ett längre historiskt perspektiv på genomslaget för ”det offentliga fostret”.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
SAB20-0059
Summa
SEK 1 287 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2020