Nicholas Loubere

Efter guldrushen: Informell resursutvinning i skuggan av det ‘globala Kina’

Kina har blivit mycket mer synligt på världsscenen under de fyra decennierna sedan landet initierade ekonomiska reformer och återintegrerades i den globala ekonomin. Även om det finns en växande forskning om den kinesiska globaliseringen har mycket av tyngdpunkten lagts på att studera större, formella och nutida dimensioner, och mindre fokus lagts på att studera de mer informella och mångskiftande aspekterna av Kinas växande globala närvaro. Detta projekt syftar till att flytta fokus till - och historisera - de småskaliga, informella och ofta (halvt) olagliga aspekterna, och ta ett mer ‘underifrån’ perspektiv på det ‘globala Kina’. För att åstadkomma detta kommer jag att undersöka den kinesiska informella och halvt formella gruvdriften under tre gruvbommar: 1800-talets guldrush i Victoria, Australien; den samtida guldrushen i Ghana; och den senaste Bitcoin-bommen, med fokus på kryptovalutautvinning i Sverige och USA. En detaljerad analys av dessa tre fall belyser underutforskade aspekter av den historiska framväxten av det ‘globala Kina’ samt dynamiken hos den informella kapitalistiska utvinningen I både dess fysiska och digitala form. Detta är viktiga forskningsfält för att förstå de socioekonomiska, politiska och ekologiska omvandlingarna under 2000-talet.
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P21-0445
Summa
SEK 2 423 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2021