Peter Sjökvist

Samuel Älfs Carmina Suecorum Poetarum Latina

Projektet avser att digitalt tillgängliggöra den stora samling latinsk poesi av svenska författare under tidigmodern tid som skapats av Samuel Älf (1727-1799). Därigenom fullbordar och slutför det ett företag som påbörjades för mer än 250 år sedan på digital väg. Samuel Älf samlade latinska dikter och biografisk information om författare under flera decennier, i både handskrift och tryck, men gjorde även egna avskrifter. Samlingen finns vid Stiftsbiblioteket i Linköping, och omfattar 38 volymer i folio-format och 8 volymer i kvarto. Tryck och handskrifter har infogats i volymerna tillsammans efter författare. Hela detta material kommer att digitaliseras och sparas i Alvin, som högupplösta bilder. En stor insats kommer att ägnas åt att organisera och strukturera materialet, och komplettera med relevanta metadata. Materialets karaktäristika, såsom en blandning av tryck och handskrifter av många författare, kräver en ny typ av digital organisering. Trycken katalogiseras i LIBRIS och importeras till Alvin. Handskrifterna registreras direkt i Alvin. Därefter ordnas metadatan enligt texterna i arkivvolymen. Därigenom blir helt ny information och data, med mycket statistik, om en förbisedd del av det svenska litterära arvet tydlig och tillgänglig. Digitaliserade tryck ocr-läses och läggs till i posterna som ren text, där de kan rättas och laddas upp igen. Transkriptioner av handskrifter kan enkelt laddas upp. Så läggs grunden till en fulltext-korpus med svensk nylatinsk poesi.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN21-0031
Summa
SEK 2 386 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Litteraturstudier
År
2021