Solveig Jülich

Medicinens kommunikation: Digitalisering av svenska medicinska tidskrifter, 1781–2011 (SweMPer)

Syftet är att skapa en databas (Swemper) med svenska medicinska tidskrifter utgivna 1781–2011. Vi ska digitalisera, kurera, tillgängliggöra och underhålla fulltext och metadata från 21 titlar, sammanlagt nära en halv miljon sidor, genom den nationella kulturarvsplattformen Alvin och en ny medicinhistorisk portal (medicinhistoria.se)

Målet med att skapa denna infrastruktur är att: (1) etablera en nationell resurs för framtida forskning och undervisning inom medicinhistoria och medicinsk humaniora, samt för en bredare allmänhet; (2) göra historiska medicinska tidskrifter tillgängliga för analys av långa tidsintervaller och breda undersökningsområden genom kvantitativa metoder; (3) anpassa och berika data och metadata för forskning genom forskargruppens mångvetenskapliga expertis.

Swemper uppfyller ett kritiskt infrastrukturbehov genom att stärka svensk forskning. Databasens unika karaktär – som den första i världen inkluderar den perspektiv från såväl läkare och vårdyrken som från studenter och patienter – möjliggör nya sätt att arbeta med och analysera medicinens historia. Mera generellt kommer den att förstärka det infrastrukturella landskapet för såväl forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin som det expanderande fältet digital humaniora.

Ett partnerskap etableras med Uppsala universitetsbibliotek. En rådgivande kommitté förankrar projektet i internationell forskning. Arbetsplanen inbegriper workshops och användartester.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN22-0017
Summa
SEK 7 362 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Tvärvetenskapliga studier
År
2022