Katarina Bälter

Växthusgaser och matvanor och dess betydelse för samhället i ett globalt perspektiv.

De globala klimatmålen kommer att kräva långtgående förändringar av både tekniska system och beteenden i samtliga samhällssektorer. Idag beräknas 25-30 % av växthusgaserna komma från produktion och distribution av livsmedel. Olika livsmedel genererar olika mycket växthusgaser och därför kan man påverka mängden växthusgaser som släpps ut genom att ändrat konsumtionsmönster. Om fler skulle minska intaget av kött och öka mängden grönsaker och andra vegetabiliska livsmedel, skulle utsläppen av växthusgaser minska betydligt. Men det är viktigt att samtidigt studera vilka effekter ändrade matvanor får för samhället samt ur ett folkhälsoperspektiv.

Syftet med ansökan är att genomföra en sabbatical på Stanford University, USA, under ett år. Där kommer jag att:

o Delta i det tvärvetenskapliga mötet Stanford Food Summit.

o Skriva en översiktsartikel om växthusgaser och dess betydelse för samhället tillsammans med Christopher Gardner, professor Stanford Prevention Research Center.

o Avsluta två manus baserade på mina svenska studier där jag bl.a. ska undersöka hur mycket växthusgaser som kan kopplas till matintag, undersöka näringsinnehållet i en kost som ger höga utsläpp jämfört med en kost som ger låga utsläpp, om det finns en koppling mellan klimatvänliga matvanor och olika hälsofaktorer.

Resultaten från projektet kan komma att få stor betydelse för vår förståelse för sambandet mellan matproduktion, livsmedelsval och klimatpåverkan i ett globalt perspektiv.

Slutredovisning

Mitt sabbaticalår på Stanford

Mitt ettåriga sabbatsår vid Stanford School of Medicine har varit en fantastisk upplevelse och jag vill börja med att tacka Riksbankens Jubileumsfond för att ni gav mig denna möjlighet! Vistelsen har vitaliserat min forskning om hållbar livsstil och hälsa genom att jag exponerats för nya idéer och tankar, expanderat mitt nätverk och jag har etablera nya samarbeten.

Jag har haft gott om tid att skriva, reflektera och planera för framtiden, vilket bland annat reflekterats i den bifogade publikationslistan men även listan över ansökningar som jag skickat in (se nedan). Jag ingick en dynamisk forskargrupp och har deltagit i planeringen av en helt ny forskningsstudie samt har långt framskrida planer på gemensamma manus som bygger på en nyligen avslutad studie på Stanford. Det är min ambition att detta år är början på ett långt och kreativt samarbete tillsammans med forskare på Stanford! Jag har även bjudit in medlemmarna i forskargruppen till Sverige och jag ser fram emot framtida besök på Stanford. Här är en lista aktiviteter under året som gått:

Aktiviteter
Deltog i möten och konferenser
•    Muntlig presentation vid  2nd International conference on global food security, Cornell University, NY.
•    Deltog i konferensen The Food Forum på Stanford University.
•    Deltog i seminarier Stanford University.
•    Deltog vid veckomöten med forskargruppen (2 per vecka).

Handledning av doktorander på Karolinska Institutet (på distans)
•    Camilla Sjörs – (huvudhandledare)
•    Camilla Wiklund – (bihandledare)
•    Thang Trinh – (bihandledare)

Värd för besökare på Stanford
•    Annika Tillander, PhD, Karolinska Institutet.
•    Camilla Sjörs, doktorand, Karolinska Institutet.
•    Stephanie Bonn, postdoc fellow, Harvard School of Public Health.

Karriärsutveckling
•    Fick erbjudande om tjänst som professor i Folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola (började där 1 september 2016).  
•    Har ansökt om att bli gästprofessor vid Karolinska Institutet (20%).

Granskningsuppdrag (reviewer)
•    Anslag till The World Cancer Research Fund.
•    Manuskript från Journal of Medicine Internet Research, Advanced in Nutrition, British Journal of Cancer, Nutrition Journal etc.
•    Reviderat texten till Cancerfondens hemsida om mat och cancer.  


Inskickade ansökningar under sabbaticalåret

Medsökande:    Small business proposal (SBIR Program).    
Basket scoring – a novel technology to assess and modify consumer behavior regarding healthy food habits.

Huvudsökande:    Projektansökan (Forte)    
The importance of a healthy and sustainable lifestyle for breast cancer prevention  - with focus on women at high risk of breast cancer

Huvudsökande:    Projektansökan(Forte)    
An intervention study of sustainable food habits that promotes health and environmental aspects:
The effect of climate friendly and organic diets

Huvudsökande:    Projektansökan(Formas)    
The effect of sustainable food habits on the microbiota: An intervention study of climate friendly and organic diets that promotes health and environmental aspects

Huvudsökande:    Projektansökan (Cancerfonden)    
An intervention study of climate friendly and organic food habits to promote a diverse gut flora, sustainable health and environment - with focus on colorectal cancer prevention.

Huvudsökande:    Projektansökan(Vetenskapsrådet)    
The effect of sustainable food habits on the microbiota: An intervention study of climate friendly and organic diets that promotes health and environmental aspects

Huvudsökande:    Projektansökan (Ekhagastiftelsen)    
An intervention study on climate friendly and organic foods habits  that cultivates a healthy gut flora as well as promotes sustainable health and environmental development

Medsökande:    Projektansökan (EU grant)    
FATty acids On chip: non-invasive diagnostic tools for preventing risks for human health associated with the daily intakes of toxicants from food.

Huvudsökande:    Projektansökan(Alpro Foundation)        
Sustainable food habits with focus on protein and dairy products.

Medsökande:    Konferensbidrag (Formas)    
The annual meeting of the network NEON: food, environment and healthBidragsförvaltare
Karolinska Institutet
Diarienummer
SAB14-1534:1
Summa
SEK 1 119 000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Globaliseringsstudier
År
2014