Michael Dunn

Kulturell evolution av texter

Hur traderas kulturell kunskap mellan generationer? Vilka processer bidrar till att information bevaras när muntliga och skriftliga texter återskapas och förs vidare över såväl kortare som längre tidsperioder? Finns det regelbundenheter i hur texter förändras över tid och kan vi förklara varför vissa detaljer faller bort medan andra bibehålls? Det här projektet tillämpar mixade metoder för att analysera hur religiösa och undervisande texter traderas över tid. Bland de religiösa texttraditioner som representeras finns Zoroastrinanismens tusenåriga heliga skriftsamling. Dessa texter har sitt ursprung i muntliga traditioner som sträcker sig cirka 2500 år tillbaka. Från den kristna texttraditionen används ökenfädernas tänkespråk, som har kopierats, redigerats och översatts under över tusen år. Undervisande texter hämtas bland annat från en korpus av kokböcker som spänner över flera århundranden. Genom att undersöka hur dessa typer av texter förändras kommer forskningsprojektet att bidra till en fördjupad förståelse av hur kulturell kunskap växer fram och omförhandlas över tid. Forskningsprojektet för samman forskare med expertis i olika typer av texttraditioner med forskare som verkar inom datorvetenskapliga och fylogenetiska ramverk. Detta unika samarbete förväntas bidra till utvecklingen av nya metoder for fylogenetisk nätverksanalys av språklig och kulturell evolution.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
MXM19-1087:1
Summa
SEK 10 536 000,000
Stödform
Mixade metoder
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2019