Elin Naurin

Nya metoder för att analysera vilka löften partier ger till väljare i valkampanjer

För att den representativa demokratin ska fungera effektivt måste politiska partier erbjuda väljare tydliga alternativ i valkampanjer. I takt med att partiernas kommunikation med väljare blivit fragmenterad och riktad mot specifika grupper har det också blivit svårare att hålla reda på vad partierna lovar. Kvaliteten på den politiska representationen utmanas när ”tydliga besked” ges i olika sammanhang och till olika människor. Följden blir också att etablerade forskningsmetoder för att studera vallöften utmanas. Syftet med detta projekt är att utveckla nya metoder för att studera partiernas löften i moderna valkampanjer. Projektet kommer att skapa forskningsverktyg baserade på maskininlärning och språkbearbetning via artificiell intelligens (AI) och integrera dessa med befintliga kvalitativa metoder. AI-verktygen kommer att göra det möjligt för forskare att undersöka partiers vallöften i stora mängder text och tal och därmed också bidra till att skapa relevanta metoder för forskning om text och tal. Projektet kommer att vara användbart för väljare eftersom det klargör vilka löften partierna faktiskt ger. Fram tills nu har framsteg inom analys av politisk kommunikation hindrats av begränsad dialog bland förespråkare av kvalitativa och kvantitativa metoder. Projektet drivs av världsledande forskare inom vallöftesfältet samt inom fälten nya medier, politisk textanalys, maskininlärning och automatisk språkbearbetning.
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
MXM19-1137:1
Summa
SEK 12 008 000,000
Stödform
Mixade metoder
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2019