Tomas Blomquist

Organiseringen av platserna för interaktion: Att förstå, förklara och påverka effektiva stödsystem för nyföretagande

Det finns en ökad användning av stödsystem som inkubatorer, acceleratorer, startup program, och co-working spaces som underlätta uppkomsten av nya företag. De är de rum där individer med olika kunskap, bakgrund och erfarenhet, både samverkar och påverkar varandra i processen när nya företag formas och utvecklas. Men trots betydande offentliga investeringar, finns det belägg för att den nuvarande organiseringen av stödsystem inte är effektiv när det gäller att tillgodose mångfald, rekrytera startups, och den långsiktiga överlevnaden av startsups. Möjliga anledningar till avvikelserna kan knytas till att stödsystemen huvudsakligen är organiserade på basis av best practice och tradition och mindre på nuvarande forskning inom entreprenörskap. Baserat på nuvarande utveckling inom entreprenörskapsforskning och organisatoriskt rum, är vårt mål att förstå, förklara och påverka organiseringen av stödsystem för nyföretagande. Baserat på fallstudier och experimentella studier kommer vår forskning att bidra på tre viktiga sätt. För det första när det gäller forskning om entreprenörskap för att förklara funktionerna i interaktionsutrymmen som underlättar skapandet av nya företag. För det andra, för organisatörer av stödsystem genom att tillhandahålla teoretiskt informerade och empiriskt testade designförslag. För det tredje, ge beslutsfattare underlag för att skapa entreprenöriell tillväxt som är inkluderade och igenom uppnå ekonomisk och social hållbarhet.
Bidragsförvaltare
Umeå universitet
Diarienummer
P19-0597:1
Summa
SEK 5 676 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2019