Ingvild Almås

Svensk industridata - digitalisering och tillgängliggörande

Sedan mitten av 1700-talet har den svenska staten samlat in årlig data över alla svenska industriföretag. Datan innehåller bland annat information om varje företags antal arbetare, kapitalstock och omsättning. Den kontinuerliga insamlingen och den breda täckningen gör den svenska industridatan till ett internationellt unikt dokument över industrialiseringsprocessen, och datan har potential att kasta ett nytt ljus över viktiga historiska och ekonomiska frågor. Sedan 2016 har det pågått ett digitaliseringsprojekt av datan från 1863 till 1914, som tidigare enbart var tillgänglig i handskrivna böcker lagrade i arkiv runtom i Sverige. Jubileumsfondens infrastrukturprojekt kommer att möjliggöra att även datan mellan 1740 och 1863 kan digitaliseras, vilket innebär att den fullständiga industristatistiken blir digitalt tillgänglig. Projektet syftar också till att skapa den infrastruktur som möjliggör att datan blir allmänt tillgänglig, med dokumentation, riktlinjer för hur viktiga beslut fattades när datan konstruerades, och ett webbaserat gränssnitt där datan kan nås av forskare och av en intresserad allmänhet. Målet är att skapa ett dataset av internationell klass som kan bli en standardkälla för studier av industrialisering och ekonomisk utveckling från 1700-talet och framåt, både i Sverige och utomlands.
Bidragsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
In19-0951:1
Summa
SEK 7 385 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Nationalekonomi
År
2019