Monica Sparrman

Arbetarrörelsens minne. Digitalisering av års- och verksamhetsberättelser från LO-förbundens fackliga organisationer 1880-2020

Arbetarrörelsen spelade en avgörande roll för den svenska demokratins utveckling. Inte minst var fackförbunden viktiga vid utformandet av välfärdsstaten och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackförbunden och Landsorganisationen har också haft stort internationellt inflytande. Deras arkiv erbjuder en unik potential, även i internationell jämförelse, att skapa långa sammanhängande serier av dokumentation över den mest betydelsefulla civila sammanslutningen i Sverige. För att åstadkomma detta behöver materialet digitaliseras och göras sökbart. Projektet avser att digitalisera verksamhetsberättelser och årsredovisningar från lokala, regionala, nationella och internationella fackliga organisationer från 1880-talet fram till idag. Det digitaliserade materialet kommer att göras sökbart genom indexering och datorlingvistiska sökmetoder som hittar alla förekomster av ett ord, oavsett böjningsform och stavning, vilket markant förbättrar åtkomsten till särskilt de äldre texterna. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Archiv der sozialen Demokratie och Internationella institutet för socialhistoria ansvarar gemensamt för att databasen utvecklas, bevaras och tillgängliggörs för forskare. Det ger förutsättningar för varaktig drift och god tillgänglighet. Tillsammans erbjuder arkivinstitutionerna ett rikt arkivbestånd på lokal till internationell nivå.
Bidragsförvaltare
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Diarienummer
IN20-0040
Summa
SEK 12 207 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Historia
År
2020