Frida Pemer

Att organisera ekosystem för lärande: Hur professionella tjänsteföretag söker kunskap utanför professionens och organisationens gränser

Digitalisering medför ett behov för etablerade företag att uppdatera organisation, professionella roller och strategier för att bibehålla konkurrenskraft. Detta gäller i alla branscher, men är särskilt utmanande för professionella tjänsteföretag (PSF) där professionell kunskap och tjänster utmanas av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI). För att realisera möjligheter, och för att möta nya utmaningar, måste företagen söka kunskap utanför sin nuvarande kunskapsdomän. Ett sätt att göra det är att engagera sig i vad som beskrivs som ekosystem för lärande. Vi saknar dock kunskap om hur det görs i praktiken, och hur det påverkar professionella roller och gränser. Därför syftar detta forskningsprojekt till att undersöka hur etablerade PSF svarar på digitala möjligheter och utmaningar genom att engagera sig i ekosystem för lärande som sträcker sig bortom deras organisatoriska och professionella gränser. Vi kommer studera hur etablerade PSF i tre olika branscher i Sverige skapar nya ekosystem för lärande. Vi inleder med en fallstudie baserad på aktionsforskning där vi studerar en affärsjuridisk byrå som håller på att bygga ett ekosystem för att utveckla ny digital kunskap. Vi kommer sedan jämföra och kontrastera våra insikter med fallstudier inom revision och arkitektur. Projektet bidrar med ny praktisk och teoretisk kunskap genom att bygga på och kombinera litteratur om digitalisering i PSF med forskning om gränsöverskridande arbete.
Bidragsförvaltare
SSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm
Diarienummer
P21-0381
Summa
SEK 3 544 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2021