Erika Kihlman

Medeltida latinska handskrifter i Kungliga bibliotekets samlingar: katalogisering och digitalisering

Kungliga biblioteket i Stockholm har en samling med mer än 300 medeltida latinska handskrifter vilka härrör från Sverige och övriga Europa. De dateras från början av 700-talet till slutet av 1500-talet och innehåller både antika texter - ibland med medeltida kommentar - och medeltida verk om t.ex. teologi, juridik, retorik och medicin. Handskrifternas exakta innehåll är dock okänt eftersom de ännu inte blivit systematiskt katalogiserade. Syftet med detta infrastrukturella projekt är att skapa en modern digital katalog över de 190 teologiska handskrifterna inklusive en digitalisering av samtliga sidor. Såväl beskrivningar som bilder av handskrifterna ska inkorporeras i "Manuscripta”, en nationell infrastruktur för medeltida och tidig-moderna handskrifter som utvecklas och förvaltas av Kungliga biblioteket. Beskrivningarna kodas i TEI (Text Encoding Initiative), en internationell standard för metadata vid digital katalogisering av handskrifter och väl lämpad för detaljerad vetenskaplig beskrivning av handskrifter. De digitaliserade handskrifterna kommer att tillgängliggöras via IIIF-standarden, vilket öppnar materialet för vidare forskning oberoende av fysisk hemvist då det lätt kan exporteras för användning och bearbetning i andra digitala miljöer. Den medeltida latinska skriftkulturen var en europeisk kultur, inte begränsad av vare sig nationella eller lingvistiska gränser, vilket gör det angeläget att tillgängliggöra en nations latinska material internationellt.
Bidragsförvaltare
Kungl. Biblioteket
Diarienummer
IN21-0011
Summa
SEK 10 134 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Kulturstudier
År
2021